Our work was Pauza.hr


Delivery Hero Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge u likvidaciji

Ulice Grge Tuškana 41
10000 Zagreb
Croatia

OIB: 73891835248
MBS: 080650000

Email:


Žiro račun
Bank account

IBAN: HR8623600001102012621, SWIFT: ZABAHR2X
Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group

Osnivač/član društva
Owner/board member

Delivery Hero SE, Njemačka, Broj iz registra: HRB 198015 B, Naziv registra: Okružni sud u Charlottenburgu, Nadležno tijelo: Okružni sud u Charlottenburgu, OIB: 50909359413
Njemačka, 10117 Berlin, Oranienburger Str. 70
- jedini član d.o.o.

Upravitelji/likvidatori
Ivan Jelavić, OIB: 10092711216
Zagreb, Bukovečki krč 14A
- likvidator
- zastupa samostalno i pojedinačno, od 04.10.2021. godine

Temeljni kapital
Charter capital

1.040.000,00 Kn

Na temelju čl. 472., a u svezi s čl. 373. Zakona o trgovačkim društvima, trgovačko društvo Delivery Hero Croatia d.o.o. u likvidaciji, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grge Tuškana 41, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080650000, OIB: 73891835248 (dalje u tekstu: Društvo), koje zastupa likvidator Ivan Jelavić, objavljuje

POZIV VJEROVNICIMA od 21.10.2021.

  1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-21/44593 upisan je nastanak razloga za prestanak Društva na temelju odluke skupštine Društva od 4. listopada 2021. godine.
  2. Pozivaju se vjerovnici Društva da odmah, a najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od objave poziva, prijave Društvu svoja potraživanja, podneskom u 2 (dva) primjerka s pripadajućim dokazima.
  3. Prijave se podnose na adresu Društva: Zagreb, Ulica Grge Tuškana 41.

E-Mail adresa Društva: